ด้วยนวัตกรรมของ German Solar Technology ชั้นนำที่ทำให้หลอดไฟของ ยูคอนโซล่าเซลล์ กินไฟน้อยลง มีความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติประการนี้ สามารถสร้างค่าความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 100 ลูเมนต่อวัตต์ จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น รวมถึงคุณภาพของ German Solar Technology ที่เลือกใช้ นาโนซิลิกอนเลนส์ นำมาเคลือบบนเม็ดชิปช่วยให้ได้แสงสว่างมากถึง 100% และยังถนอมสายตา ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์สูงถึง 6 ชั้น ที่ออกแบบให้แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

GUARANTEE QUALITY

asean    yen-d

Back to Top