Category Archive for: BlogSolarcell

Special Features

Special Feature

Yukon Solar Cell ยูคอนโซล่าเซลล์ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์  พวกเรามุ่งมั่นในการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เยอรมันโซล่าเทคโนโลยี (Germany Solar Technology) ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการเป็นหลอดไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ธรรมดาทั่วไป ด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่า ผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราพร้อมผลิตและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพื่อผู้คนและสังคมต่อไป German Solar Technology เป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมันนี มาใช้ในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัดตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี GST ชั้นนำ ขั้นสูง ที่ทำให้หลอดไฟของ YUKON โซล่าเซลล์ นั้นกินไฟน้อย และความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป ด้วยคุณสมบัติประการนี้สามารถสร้างความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 130 ลูเมตต่อวัตต์ จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น รวมถึงการเลือกใช้ซิลิกอนนาโนเลนส์เคลือบบนชิพของหลอดไฟ จึงช่วยให้แสงสว่างมากคลอบคุมพื้นที่ส่องสว่าง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพของแผงโซล่าในการรับแสงที่ดีแข็งแรง ทนทานต่อทุกสฆภาวะแวดล้อม คุณสมบัติของยูคอนโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูงถึง 6 ชั้น ด้วยเทคโนโลยีสำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่มีการออกแบบให้มีชั้นเลเยอร์ถึง 6 ชั้น ที่มีประสิทธิภาพในการรับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีความคงทน แข็งแรง ต่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ       ระบบเปิด / ปิดอัตโนมัติ สปอร์ตไลท์จะเปิด /…

Read More →

Federal Communications Commission

มาตรฐาน ยุโรป FCC Federal Communications Commission  (FCC) เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่การสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ฯลฯ เครื่องหมาย FCC ที่เราเห็นบนสินค้านั้นเป็นการรับรองว่าสินค้านั้นผ่านมาตราฐานของ FCC ซึ่งส่วนใหญ่จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความถี่,การกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะส่งคลื่นวิทยุออกมา(ไม่มากก็น้อย) สินค้าที่ได้รับการรับรองโดย FCC นั้นแสดงว่าสินค้าตัวนั้นไม่ส่งหรือรบกวนคลื่นวิทยุออกมาเกินกำหนดและจะไม่รบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายใน US ได้

มาตราฐาน RoHS จากยุโรป

 มาตราฐาน RoHS จากยุโรป มาตราฐาน RoHS จากยุโรป ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี2006 แต่ในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็เริ่มที่จะกำหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน ในอนาคต ข้อกำหนดนี้ก็คงจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้   ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01%…

Read More →

มาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรป European Conformity

มาตรฐานยุโรป CE มาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรป European Conformity (CE) มาจากคำในภาษาอังกฤษ คือ “European Conformity” เดิมทีใช้เครื่องหมาย EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมาย CE อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป การมีเครื่องหมาย CE กำกับบนสินค้าจะทำให้สินค้านั้นสามารถวางจำหน่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ European Economic Area (EEA) ยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาชิกแต่ละประเทศจะดำเนินการออกกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EC Directives ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมาย CE

รางวัล YEN-D ในสาขา Deal of the year

รางวัล YEN-D ในสาขา Deal of the year พวกเราได้รับรางวัล YEN-D (Young Entrepreneurs Network Development Program) เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทยกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน    ที่เน้นการตลาดแบบเชิงรุก คือ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, พม่า, เวียดนาม) ทั้งนี้ ทางYUKON ได้รับรางวัลในด้าน สาขา Deal of the year   เป็นรางวัลที่ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้มากที่สุด

รางวัล ASEAN BUSINESS AWARD

ASEAN BUSINESS AWARD ASEAN BUSINESS AWARD เป็นรางวัลที่ทางกรรมการกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่ง คุณเฉลิมพล พิทักษ์บวรชัย CEO ของ YUKON Solarcell ได้รับรางวัล สาขา SME Excellence Awards ระดับ Growth  ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพในการบริหารธุรกิจแบบใหม่ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทันสมัย และในการรับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นกุญแจที่เปิดประตูทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงธุรกิจอาเซียนสู่ตลาดโลก      

การรองรับมาตรฐาน ISO 9001

 การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 สินค้าของเราได้การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงถึงความเชื่อมั่นของระบบการจัดวาง ระบบบริหารงานกระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

SOLAR PANEL 6 LAYER

SOLAR PANEL 6 LAYER Safety Glass เป็นกระจกนิรภัยชนิดหนาพิเศษเพื่อปกป้องไม่ให้เซลล์เสียหายจากการกระแทก Laminate EVA1 เป็นการนำPolymer Plastic ชนิดพิเศษหลายๆชั้นมารวมกันเพื่อปกป้องความชื้นจากน้ำและ การกัดกร่อนจากอากาศ Solar Cell ของเราทำจากสารกึ่งตัวนำผสมกับธาตุซิลิกอนที่บริสุทธิ์เพื่อการส่งรับประจุได้รวดเร็ว Laminating EVA2 ปกป้องความชื้นจากด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์ Polymers Backing เป็นโพลิเมอร์ชนิดทนทานแบบพิเศษออกแบบเพื่อทนทานให้เหมาะสมกับการใช้งาน Junction Box เป็นระบบส่งต่อประจุไฟฟ้าอัตโนมัติจากพลังานแสงอาทิยต์แบบต่อเนื่องเข้าสู่ระบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน กรอบของเราใช้ Aluminum Frame Grad A โดยเราใช้ระบบ Aluminum–Anodized เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ตัวแผงโซล่าเซลล์และป้องกันการผุกร่อนของโลหะ Lithium Ion Battery มีความหนาแน่นของพลังงานสูงสามารถเก็บประจุได้ดี อัตราการชาร์จได้เร็วมากกว่า สามารถชาร์จได้ทุกสภาพอากาศแม้กระทั่งวันที่มีเมฆบังแสงแดดหรือวันที่ฝนตกก็สามารถชาร์จได้อย่างต่อเนื่อง อายุใช้การงานยาวนานมากกว่า2ปี มีน้ำหนักที่เบากว่าแบตเตอรี่จำพวกนิกเกิล

Service & Support

Service & Support Service & Support ด้วยประสิทธิภาพของ Germany Solar Technology ที่ทำให้หลอดไฟของเรานั้นสามารถประหยัดไฟและมีแสงสว่างมากกว่า รวมถึงกระบวนการผลิตที่ออกแบบ แผงโซล่าเซลล์ ถึง 6 ชั้น และ สปอร์ตไลท์ที่ มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ โดยเรามีทีมวิศวกรคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน มีบริการวางแผนการติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการการันตรี1-2ปี(แล้วแต่ลักษณะของสินค้า) พร้อมเปลี่ยนสินค้าทันทีเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

German Solar Technology

German Solar Technology ด้วยคุณภาพ Germany Solar Technology ที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมันนีทำให้สินค้าของ YUKON SOLARCELL นั้นมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติ  ที่พิเศษดังนี้   โซล่าเซลล์คุณภาพสูง ผ่านการรับรองมาตราฐานยุโรป CE , RoHS , FCC มุมแสงกว้างถึง 120 องศา ทำให้สามารถกระจายแสงได้ดี หลอดไฟ SMD PLUS ให้แสงสว่างมากกว่าและประหยัดไฟมากกว่า กรอบแผงทำจาก Aluminum เกรด A ทนทาน แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อย แผงโซล่าเซลล์ออกแบบให้มี 6 Layer เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ติดตั้งง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเอง ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวไฟดูด เพราะไม่ได้ใช้ไฟบ้านเนื่องจากไฟบ้านมีแรงดันไฟฟ้าสูง ถึง 220-240โวลต์อาจทำให้เสียชีวิตได้ ปลอดภัยจากสารปรอทไม่ทำอันตรายต่อร่างกาย เหมาะสำหรับงานสวน งานไร่ เกษตรกรรม งานปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้าน รอบบ้าน ลานจอดรถ และสถานที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้…

Read More →

Back to Top