มาตรฐาน ยุโรป FCC

Federal Communications Commission  (FCC) เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่การสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ฯลฯ เครื่องหมาย FCC ที่เราเห็นบนสินค้านั้นเป็นการรับรองว่าสินค้านั้นผ่านมาตราฐานของ FCC ซึ่งส่วนใหญ่จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความถี่,การกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะส่งคลื่นวิทยุออกมา(ไม่มากก็น้อย) สินค้าที่ได้รับการรับรองโดย FCC นั้นแสดงว่าสินค้าตัวนั้นไม่ส่งหรือรบกวนคลื่นวิทยุออกมาเกินกำหนดและจะไม่รบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายใน US ได้

Posted on November 25, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top