ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ? สำหรับแผงโซล่าเซลล์

ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ สำหรับแผงโซล่าเซลล์ หลายคนที่เคยเข้าใจว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ดี จะต้องตั้งในที่มีความร้อนสูงมากๆและอากาศหรืออุณภูมิจะต้องร้อนถึงจะได้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อผิดเพราะว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นรับความเข้มของแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ได้รับความร้อนแม้แต่อย่างใดเลย ดังนั้นควรเข้าใจใหม่ว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นไม่ได้รับความร้อนหรือชอบที่อยู่ในอุณหภูมิสูงๆ เพราะถ้าเกิดว่าตัวแผงนั้นรับความร้อน หรือตั้งอยู่ในอุณภูมิที่สูงจัดจะทำให้ทั้งตัวแผงและเซลล์ที่อยู่ใน แผงนั้น เกิดควาเสื่อมสภาพของแผง และยังทำให้การรับพลังงานความเข้มจากแสงอาทิตย์นั้นลดลง อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับการรับแสงอาทิตย์

 

ซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบแผงโซล่าเซลล์กับดอกทานตะวัน เพราะจะคล้ายกันในการรับความเข้มของแสงและเมื่อดวงอาทิตย์หมุนไปทางด้านไหน ตัวดอกทานตะวันจะหันตาม แต่แผงโซล่าเซลล์จะต่างกันที่ไม่สามารถหันนอกจากเราจะต้องเลือกพื้นที่ในการติดตั้ง โดยปกติแล้วประเทศไทยเรานั้นจะติดตั้งตัวแผงนั้นประเทศไทยเรานั้นมักนิยมติดตั้งทางทิศใต้ เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   และในการวางแผงนั้น จะต้องเอียงทำมุมกับพื้นดินหรือหลังคา ประมาณ 10-18 องศา แต่อย่างไรก็ในการ   มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งการนำกระจกไปติดกับแผง นี้ก็เป็นวิธีที่มีความเชื่อผิด เพราะในการนำกระจกมาติดกับแผงเพื่อให้ได้ปริมาณไฟฟ้าได้เยอะ ในความเป็นจริงแล้วการที่ทำแบบนี้จะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์สามารถร้อนขึ้นเป็นหลายเท่า และยังทำให้แผงเสื่อมสภาพเช่นเดียวกับการนำแผงไปตั้งที่มีอุณหภูมิสูงจัด ซึ่งการติดตั้งเราควรวัดค่าความเข้มของแสงแดดมากกว่าสนใจอุณภูมิ ยิ่งถ้าค่าความเข้มของแสงอาทิตย์มาก ก็สามารถนำพลังงานไฟฟ้าได้ดี

 

นอกจากค่าความเข้มที่เยอะ สามารถทำให้เกิดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เยอะนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ เซลล์ หรือสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า สารเคมีที่อยู่ในแผงโซล่าเซลล์นั้นด้วย เช่น เซลล์ที่ผลิตจาก ธาตุซิลิกอน โดยธาตุซิลิกอนจะสามารถได้จาก หิน ดิน ทราย เป็นต้น ถ้าแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากธาตุชนิดนี้นั้นสามารถรับค่าความเข้มของแสงได้ดี ต้นทุนในการผลิตแผงโซล่าเซลล์จากธาตุนี้ก็ค่อนข้างที่ต่ำกว่าชนิดอื่นๆและสามารถประหยัดงบได้หลายเท่า ไม่จำเป็นจะต้องดูแลรักษาอะไรมากมาย เพียงแค่ใช้น้ำเปล่าเช็ดล้าง แต่ถ้าเกิดเป็นธาตุชนิดอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม ธาตุชนิดนี้ยังมาการนำเทคโนยีที่ราคาสูงพอสมควร เพื่อนำมาใช้ผลิต แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะสามารถรับค่าความเข้มของแสงได้ดีกว่า ธาตุซิลิกอน แต่มีต้นทุนสูงมากกว่าธาตุซิลิกอน

 

โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรามักจะนิยมใช้ แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากธาตุซิลิกอนเป็นหลัก ซึ่งสามารถบ่งได้อีกสองชนิด คือแบบแรกธาตุซิลิกอนที่บริสุธิ์ ส่วนแบบที่สองคือ ธาตุซิลิกอนบวกกับ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นหากเราจะเลือกใช้พื้นที่ติดตั้งสำหรับใช้วางแผงโซล่าเซลล์ ควรจะต้องเข้าใจใหม่ว่า “อุณหภูมิ กับความร้อน” ไม่ได้เกี่ยวกับการรับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ เพราะยิ่งร้อนยิ่งมีอุณหภูมิสูงจัด นั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อแผงโซล่าเซลล์ทั้งยังเป็นการทำให้ตัวแผงเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมจากจะอยู่ได้นาน 3ปี แต่อาจจะเหลือเพียง 1ปีครึ่ง

 

16-1

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top