การรองรับมาตรฐาน ISO 9001

การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 สินค้าของเราได้การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงถึงความเชื่อมั่นของระบบการจัดวาง ระบบบริหารงานกระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Posted on November 23, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top