แผงโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ 2 ชนิด ได้แก่

  1. แผงโซล่าเซลล์แบบ Amorphous เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ไวต่อการรับแสงอาทิตย์มาก สามารถรับแสงอาทิตย์ได้แบบอ่อนๆรวมทั้งยังสามารถรับความเข้มของแสงไฟจากหลอด ไฟธรรมดาทั่วไปได้จึงสามารถทำงานได้ทั้งบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกและมีฝุ่นละอองได้ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้เยอะมาก ดังนั้นจึงนิยมนำมาใช้กับ เครื่องคิดเลข และถ่านสำรองนาฬิกาทั่วไป เพราะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยและไม่เปลืองงบประมาณมากเกินไป
  2. แผงโซล่าเซลล์แบบ Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในรูปแบบผลึก แบ่งได้อีก2ชนิดดังนี้

(2.1) Mono Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยวราคาก็จะสูงขึ้นอีกระดับนึง

(2.2)  Poly  Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกผสมโดยมีซิลิกอนผสมกับสารกึ่งตัวนำ

แผงโซล่าเซลล์สองชนิดนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับความเข้มของแสงอาทิตย์ได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ Amorphous และไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก  มีอุปกรณ์ในการต่อพ่วงง่าย   ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง อายุการใช้งานยาวนานทนทานถึง20ปี มีน้ำหนักที่เบากว่า แต่ยังมีข้อเสียอีกคือ ประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะเสื่อมสภาพลง    แต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น    แผงโซล่าเซลล์ชนิดไหน ก็ไม่นิยมให้แผงโซล่าเซลล์นั้นมาติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นเสื่อมสภาพในการใช้งาน ดังนั้นควรมีวิธีการดูแลรักษาอย่างดี

1-1

การดูแลรักษาโซล่าเซลล์ให้ถูกต้องควรปฏิบัติตามวิธีดังนี้      

  1. ไม่ควรให้มีต้นไม้ขึ้นบังบริเวณแผงโซล่าเซลล์ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการรับความเข้มของแสงน้อยลง
  2. ควรใช้น้ำเปล่าเช็ดแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว เพราะแผงโซล่าเซลล์ภายนอกจะประกอบด้วย พลาสติก และ กระจก แต่มีสารเคมีชนิดซิลิโคนเป็นสารที่กันน้ำได้ดี หากใช้น้ำยาอื่นใดเช็ดแผง สารซิลิโคนนี้อาจทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่เช็ดแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเราไม่ทราบชนิดของสารประกอบที่อยู่ในน้ำยานั้น
  3. ไม่ควรให้สิ่งของหรือมูลปฏิกูลของสัตว์มาบดบังแผงโซล่าเซลล์ เช่น อุจาระนก เป็นต้น เพราะถ้าปล่อยให้บดบังนาน จะทำให้ประสิทธิภาพในการไหลของกระแสไฟฟ้าลดลง
  4. ไม่ควรให้สัตว์เข้าไปบริเวณแผงโซล่าเซลล์เพราะจะทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นเสียหายได้
  5. ควรติดตั้งแผงในพื้นที่ที่สามารถดูแลได้สะดวก
  6. ควรตั้งแผงในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อไม่ให้ตัวแผงนั้นร้อนจนเกินไป
  7. ควรทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ทุกๆ 1-3 เดือน เพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  8. เมื่อไม่ได้ใช้แผงโซล่าเซลล์ควรนำมาชาร์จไฟทุกๆ 3 เดือน เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพ

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top