ไฟเตือนโซล่าเซลล์

ไฟเตือนโซล่าเซลล์

ไฟเตือนโซล่าเซลล์ ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง  ไม่ต้องเดินสายไฟ เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังอันตรายในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จุดซ่อมบำรุงหรือบริเวณเครื่องจักรกำลังทำงาน  ให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นในเขตก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับคนที่ใช้รถ ใช้ถนน  ให้ระวังบริเวณทางแยก ทางข้าม เขตชุมชน หรือระวังการซ่อมบำรุงถนนในยามค่ำคืน เป็นต้น

Back to Top