ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิต

ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่ใกล้ชิดร่วมกับไฟฟ้าจำเป็นมากที่จะต้องควรพึงระวัง เนื่องจากบุคคลใดที่อยู่ใกล้ชิดไฟฟ้าจะทำให้เกิดโอกาสถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม ดังนั้นควรพึงระวังให้ถึงที่สุดเพราะไฟฟฟ้าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่า โดยความแรงของไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ “แรงดันไฟฟ้า” ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นๆ  หรือชิ้นส่วนใดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มาก ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิต  แต่อย่างไรก็ตามเราเองสามารถป้องกันก่อนที่จะเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดกับร่างกาย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้  ในเบื้องต้นเราควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังตาม ที่คู่มือของอุปกรณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนจนเข้าใจ และควรที่จะเรียนรู้“ธรรมชาติของไฟฟ้า” สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับไฟฟ้าคือ “กันไว้ดีกว่าแก้ และความไม่ประมาทที่สุด”
15-2
ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกาย (ไฟดูด)  สามารถทำอันตรายต่อร่างกายจนเป็นลมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และผลที่เกิดต่อร่างกายเมื่อเกิดไฟดูด สามารถแบ่งได้ 4 แบบดังนี้

  1. กระแสไฟฟ้าที่เข้าไปทำให้กล้ามเนื้อร่างกายทั้งหดและเกร็ง จุดที่โดนหนักสุดหน้าอก ซึ่งสามารถทำให้ปอดเกิดอาการไม่ทำหน้าที่ จนในที่สุดเกิดอาการขาดอากาศหายใจ
  2. กระแสไฟฟ้าที่เข้าไป ทำให้ระบบประสาทเกิดภาวะที่ชะงักกระทันหัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อัมพาตชั่วคราว” ซึ่งสามารถทำให้หัวใจทำงานล้มเหลว เพราะระบบประสาทส่วนกลางถูกกระแสไฟดูด
  3. กรณีนี้ถูกกระแสไฟจำนวนที่น้อย สามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ เกิดอาการกล้สมเนื้อเต้นรัว หรือกระตุกอย่างเร็ว ทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไป สูบฉีดเข้าร่างกายไม่สม่ำเสมอ และอาจจะไม่เพียงต่อสมอง
  4. กระแสไฟฟ้า เข้าไปทำลายกับร่างกาย สามารถทำให้ส่วนเล็กที่สุดในร่างกายของคนเราและสำคัญที่สุด คือ เซลล์ รวมทั้งเนื้อเยื่อ เมื่อเข้าไปทำลายทำให้เกิดการ เน่าเสีย ซึ่งมีอันตรายอย่างมาก ในกรณีที่โดนไฟช๊อตหรือไฟดูด ในขณะที่มีกระแสไฟฟ้ามาก ก็จะทำความร้อนที่ออกมาจากกระแสไฟฟ้านั้น ทำให้เกิดการเผาไหม้อวัยวะที่สัมผัสกับกระแสไฟฟ้านั้นๆซึ่งในบางครั้งอาจโดนเผาไหม้ถึงกระดูก โดยส่วนใหญ่กระแสไฟฟ้านั้น จะถูกไหลตามไหลไขสันหลังและ ตามหลอดเลือดต่างๆ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อผู้โดน “อันตรายจากไฟฟ้า”

เมื่อพบเห็นผู้ที่กำลังโดนไฟฟ้าดูดหรือไฟช็อตนั้น กรุณาอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเราเปียกน้ำ และห้ามอวัยวะของเราโดนสัมผัสกับร่างกาย ผู้ที่โดนไฟดูดเป็นอันขาด เพราะว่าเราก็จะถูกไฟดูดเช่นเดียวกัน  ดังนั้นควรหาวิธที่ช่วยเหลือคนที่โดนไฟดูด ซึ่งให้เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  1. ตัดกระแสไฟฟ้าทันที หรือนำคัทเอาท์ หรือการดึงเต้าเสียบออก
  2. ถ้าเกิดตัดกระแสไฟแล้วยังไม่ได้ผล ให้รีบหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เขี่ยอุปกรณ์ ที่มีกระแสไฟอยู่ให้พ้นไปอย่างโดยเร็วที่สุด
  3. ควรใช้ผ้าหรือเชือกแห้ง นำมาพัน แขน ขา ลำตัว แล้วลาก ผู้โดนไฟดูดออกจากที่เกิดกระแสไฟรั่วทันที

**ถ้าหากผู้ที่โดนไฟดูดนั้นเกิดอาการช็อคหรือเป็นลมหมดสติ ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันที

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top