ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา”

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” สําหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย (Solar Roof Top) มีลักษณะการทํางานโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาบ้านหรือบางกรณีสามารถติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา โรงจอดรถฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวัน แผงจะทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะไหลไป สู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Type Inverter)

ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC, 220 โวลต์ความถี่ 50 เฮิร์ต) ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จะไหลไปสู่มิเตอร์ขายไฟฟ้า (kilowatt meter selling meter) ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านอย่างอัตโนมัติ และในเวลากลางคืน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแผงหรือถ้ามีก็น้อยมาก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกันก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่แผงได้กระแสไฟฟ้าสลับของการไฟฟ้าจะหยุดค้าง อยู่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถไหลไปแผงได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอ แผงก็จะเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งและระบบก็จะเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นระบบฯนี้ได้รับการออกแบบโดยกําหนดให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่ถูกใช้เองภายในบ้าน

แต่ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะไหลขึ้นไปสู่เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน กล่าวคือเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับการไฟฟ้านั่นเองซึ่งกพช. มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 .ให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบอัตราสนับสนุนใน Feed-in Tariff สําหรับการติดตั้งพลังงานแผงแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งรายละเอียดการสนับสนุนและปริมาณที่จะส่งเสริมซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีแนวทางที่ศึกษาในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับระบบจำหน่ายมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1.สำรวจศักยภาพพลังงานของแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถพิจารณาจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์

2.พิจารณาลักษณะของหลังคาบ้านและตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยพิจารณาดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์อาทิตย์สามารถติดตั้งได้ทั้ง บนหลังคาบ้าน บนหลังคาโรงจอดรถ หรือบนพื้นดินต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดวันและทั้งปี ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่บดบัง แสงอาทิตย์ เช่น ต้นหญ้า ต้นไม้ จานดาวเทียม ภูเขา เสาอากาศ เป็นต้น ไม่ควรเป็นสถานที่มีฝุ่นและไอระเหยจากน้ำมันมากเกินไปเพราะอากาศที่ร้อนไม่ได้ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นรับได้ดี อาจจะทำให้ตัวแผงร้อนขึ้นและเสื่อมสภาพได้
  • การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทยที่ได้มาตราฐานทั่วไปจะติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงโซล่าเซลล์ทางด้านทิศใต้และแผงเซลล์ควรเอียง 10-18 องศา
  • ชนิดของหลังคาที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีได้ทั้งหลังคาหน้าจั่วหลัง คาดาดฟ้า พื้นคอนกรีต หลังคาไม้ หลังคาเมทัลชีต

3.ความสามารถในการทำกำไรและระยะคืนทุน

ส่วนแรก  ต้นทุนและรายจ่าย แบ่งเป็น

                  1.ต้นทุนในการก่อสร้าง

                  2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารและซ่อมบำรุง

ส่วนที่สอง  รายได้จากการดำเนินกิจการ คืรายได้ที่ผลิตไฟฟ้าขายแผงโซล่าเซลล์ที่ขายให้การไฟฟ้า

4.ยื่นแบบขอจำหน่ายไฟฟ้าและเอกสารที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา จะต้องขออนุญาตหน่วยงานต่างๆซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้

5

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top