หลอดไฟ SMD

หลอดไฟ SMD มีชื่อเรียกว่า Surface Mount Dive เป็นชิปเล็กๆที่พัฒนาจากหลอดไฟ led ที่นำเอาตัวชิปนี้จากบอร์ด วงจรของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัวหลอดไฟ LED นั้นจะมีขาอยู่สองข้างขาข้างนึงเป็นขาที่เรียกชื่อว่า แอโนด คือขาที่ยาวกว่านั้นเองและขาที่สั้นกว่าคือขาแคโทด

เมื่อกล่าวถึง หลอดไฟ SMD นั้น ความสามารถพิเศษที่เพิ่มมานั้นคือ นั้นจะไม่มีขา เพราะถ้ามีขาเหมือนกับหลอดไฟ LED นั้นจะยุ่งยากในการบัดกรีหรือติดตั้งกับแผงวงจรแต่ตัว หลอดไฟ SMD นั้นจะไม่มีปัญหาด้านนี้พร้อมทั้งลดการกินไฟลดน้อยลงทำให้ หลอดไฟSMD นั้นมีความร้อนที่น้อยกว่าเดิม และประหยัดไปได้มากกว่า ทั้งยังมีแสงสว่างที่มากกว่า ระยะการกระจายแสงที่สามารถมองเห็นด้วยระดับสายตาเปล่าสามารถทำให้มองได้อย่างสว่างมากกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเลือกดูว่าหลอดไฟชนิดไหน มีความสว่างมากน้อยเพียงใดการมองเห็น ด้วยตาเปล่านั้นไม่สามารถวัดได้เสมอไป ดังนั้นต้องมีค่าลูเมนต์ต่อวัตต์ (lm/w) ที่จะช่วยวัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

แล้วค่าลูเมนต์ต่อวัตต์คืออะไร?

ค่าลูเมนต์ต่อวัตต์ คือ ค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพถึงระดับความสามารถ การเปล่งแสงมากหรือน้อยยิ่งค่าลูเมนต์ต่อวัตต์มากก็แสดงถึงว่าตัวหลอดไฟหรือสินค้านั้นมีความสว่างมากขึ้น

เช่น การวัดค่าลูเมนต์/วัตต์ ของสินค้าหลอดไฟแต่ละตัวได้ดังนี้

  • สินค้าตัวที่1. 250ลูเมนต์/วัตต์
  • สินค้าตัวที่2. 350ลูเมนต์/วัตต์
  • สินค้าตัวที่3. 500ลูเมนต์/วัตต์

ดังนั้นตัวสินค้าที่3 มีค่าความสว่างมากที่สุด

แต่อย่างไรก็ตามการมีค่าลูเมนต์/วัตต์มาก ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอเพราะบางทีการมีค่าแสงสว่างที่มากเกินไปก็ไม่ได้บ่งบอกถึง ประสิทธิภาพทั้งหมดของตัวสินค้านั้นเสมอไปเพราะค่าลูเมนต์/วัตต์ที่เยอะนั้นจะทำให้เครื่องร้อนมากขึ้น และอาจทำให้ตัวหลอดไฟนั้นกินไฟมากขึ้น หรืออาจจะทำให้หลอดไฟนั้นเกิดการไหลกระแสไฟฟ้ากลับ (ระเบิด) ทำให้อายุการใช้งานนั้นลดลงได้เร็วกว่าเดิมดังนั้นควรเลือกค่าลูเมนต์ต่อวัตต์ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

การวัดค่าความสว่างสามารถใช้วิธีได้ง่ายๆ

สามารถวัดได้ด้วยตนเองเบื้องต้น คือการดาวน์โหลด Applications ใน App Store (ios) และของ  Androids คือ Play Store ซึ่งวิธีการวัดก็มีวิธีที่บอกใน Application โดยระยะในการวัดควรห่างเว้น  ระยะประมาณ 1- 2 เมตร

อย่างที่สองที่สำคัญอย่างคือการรับรองมาตราฐานของตัวสินค้า เช่น CE ROHs FCC เป็นต้นซึ่งมาตราฐานพวกนี้สามารถบอกถึงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ในการรับรองมาตราฐานของสินค้าจำพวกหลอดไฟ LED SMD ที่ไม่มี  ตรา มอก. เพราะว่าหลอดไฟ LED SMD ชนิดนี้นั้นไม่ได้รบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องมี มอก.

ยกตัวอย่างเช่น

ไฟ LED ตามทางในเครื่องบิน ยานอวกาศ หรือใช้ในทางการแพทย์ นั้นจะต้องไม่รบกวนสัญญาณของคลื่นวิทยุ ซึ่งถือว่า ไฟจำพวกนี้ ไม่มีจำเป็นต้องมีและสัญลักษณ์ตรา มอก. นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุการของหลอดไฟ คุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานโดยส่วนมากสินค้าที่ควรมี มอก. ได้แก่ บัลลาสต์ ที่มีการเกิดอาร์ท สตาร์ทเตอร์ เป็นต้น เพราะสินค้าจำพวกนี้จะเกิดการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุมากกว่า ซึ่ง LED SMD เป็นเพียงแค่ส่วนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ไม่ได้มีส่วนประกอบอะไร

 

9-1

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top