Posts Tagged:บทความ

ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ สำหรับแผงโซล่าเซลล์

ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ? สำหรับแผงโซล่าเซลล์ ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ สำหรับแผงโซล่าเซลล์ หลายคนที่เคยเข้าใจว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ดี จะต้องตั้งในที่มีความร้อนสูงมากๆและอากาศหรืออุณภูมิจะต้องร้อนถึงจะได้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อผิดเพราะว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นรับความเข้มของแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ได้รับความร้อนแม้แต่อย่างใดเลย ดังนั้นควรเข้าใจใหม่ว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นไม่ได้รับความร้อนหรือชอบที่อยู่ในอุณหภูมิสูงๆ เพราะถ้าเกิดว่าตัวแผงนั้นรับความร้อน หรือตั้งอยู่ในอุณภูมิที่สูงจัดจะทำให้ทั้งตัวแผงและเซลล์ที่อยู่ใน แผงนั้น เกิดควาเสื่อมสภาพของแผง และยังทำให้การรับพลังงานความเข้มจากแสงอาทิตย์นั้นลดลง อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับการรับแสงอาทิตย์   ซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบแผงโซล่าเซลล์กับดอกทานตะวัน เพราะจะคล้ายกันในการรับความเข้มของแสงและเมื่อดวงอาทิตย์หมุนไปทางด้านไหน ตัวดอกทานตะวันจะหันตาม แต่แผงโซล่าเซลล์จะต่างกันที่ไม่สามารถหันนอกจากเราจะต้องเลือกพื้นที่ในการติดตั้ง โดยปกติแล้วประเทศไทยเรานั้นจะติดตั้งตัวแผงนั้นประเทศไทยเรานั้นมักนิยมติดตั้งทางทิศใต้ เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   และในการวางแผงนั้น จะต้องเอียงทำมุมกับพื้นดินหรือหลังคา ประมาณ 10-18 องศา แต่อย่างไรก็ในการ   มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งการนำกระจกไปติดกับแผง นี้ก็เป็นวิธีที่มีความเชื่อผิด เพราะในการนำกระจกมาติดกับแผงเพื่อให้ได้ปริมาณไฟฟ้าได้เยอะ ในความเป็นจริงแล้วการที่ทำแบบนี้จะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์สามารถร้อนขึ้นเป็นหลายเท่า และยังทำให้แผงเสื่อมสภาพเช่นเดียวกับการนำแผงไปตั้งที่มีอุณหภูมิสูงจัด ซึ่งการติดตั้งเราควรวัดค่าความเข้มของแสงแดดมากกว่าสนใจอุณภูมิ ยิ่งถ้าค่าความเข้มของแสงอาทิตย์มาก ก็สามารถนำพลังงานไฟฟ้าได้ดี   นอกจากค่าความเข้มที่เยอะ สามารถทำให้เกิดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เยอะนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ เซลล์ หรือสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า สารเคมีที่อยู่ในแผงโซล่าเซลล์นั้นด้วย เช่น เซลล์ที่ผลิตจาก ธาตุซิลิกอน โดยธาตุซิลิกอนจะสามารถได้จาก หิน ดิน ทราย เป็นต้น…

Read More →

ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิต

ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิต ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่ใกล้ชิดร่วมกับไฟฟ้าจำเป็นมากที่จะต้องควรพึงระวัง เนื่องจากบุคคลใดที่อยู่ใกล้ชิดไฟฟ้าจะทำให้เกิดโอกาสถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม ดังนั้นควรพึงระวังให้ถึงที่สุดเพราะไฟฟฟ้าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่า โดยความแรงของไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ “แรงดันไฟฟ้า” ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นๆ  หรือชิ้นส่วนใดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มาก ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิต  แต่อย่างไรก็ตามเราเองสามารถป้องกันก่อนที่จะเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดกับร่างกาย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้  ในเบื้องต้นเราควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังตาม ที่คู่มือของอุปกรณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนจนเข้าใจ และควรที่จะเรียนรู้“ธรรมชาติของไฟฟ้า” สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับไฟฟ้าคือ “กันไว้ดีกว่าแก้ และความไม่ประมาทที่สุด” ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกาย (ไฟดูด)  สามารถทำอันตรายต่อร่างกายจนเป็นลมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และผลที่เกิดต่อร่างกายเมื่อเกิดไฟดูด สามารถแบ่งได้ 4 แบบดังนี้ กระแสไฟฟ้าที่เข้าไปทำให้กล้ามเนื้อร่างกายทั้งหดและเกร็ง จุดที่โดนหนักสุดหน้าอก ซึ่งสามารถทำให้ปอดเกิดอาการไม่ทำหน้าที่ จนในที่สุดเกิดอาการขาดอากาศหายใจ กระแสไฟฟ้าที่เข้าไป ทำให้ระบบประสาทเกิดภาวะที่ชะงักกระทันหัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อัมพาตชั่วคราว” ซึ่งสามารถทำให้หัวใจทำงานล้มเหลว เพราะระบบประสาทส่วนกลางถูกกระแสไฟดูด กรณีนี้ถูกกระแสไฟจำนวนที่น้อย สามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ เกิดอาการกล้สมเนื้อเต้นรัว หรือกระตุกอย่างเร็ว ทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไป สูบฉีดเข้าร่างกายไม่สม่ำเสมอ และอาจจะไม่เพียงต่อสมอง กระแสไฟฟ้า เข้าไปทำลายกับร่างกาย สามารถทำให้ส่วนเล็กที่สุดในร่างกายของคนเราและสำคัญที่สุด คือ เซลล์ รวมทั้งเนื้อเยื่อ เมื่อเข้าไปทำลายทำให้เกิดการ เน่าเสีย ซึ่งมีอันตรายอย่างมาก ในกรณีที่โดนไฟช๊อตหรือไฟดูด ในขณะที่มีกระแสไฟฟ้ามาก…

Read More →

ประเภทของโรงไฟฟ้า มีกี่ประเภท

ประเภทของโรงไฟฟ้า มีกี่ประเภท ประเภทของโรงไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงพลังงานรูปต่างๆ เช่น  พลังงานศักย์ของน้ำ พลังงานเคมีในเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทตามเชื้อเพลิงที่ใช้และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (thermal power plant) เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือเชื้อเพลิงชีวมวลในการทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ ที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง เพื่อให้เดินเครื่องจักรกังหันไอน้ำ ซึ่งโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ใช้เวลาก่อสร้างนาน  มีค่าก่อสร้างสูง  แต่มีค่าเชื้อเพลิงค่อนข้างต่ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (gas turbine power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตก๊าซเสียที่มี อุณหภูมิสูงและความดันสูง เพื่อใช้ในการเดินเครื่องจักรกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ใช้เวลาในการสร้างที่มีระยะสั้น และมีค่าก่อสร้างต่ำ แต่ยังมีค่าเชื้อเพลิงสูง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (combined-cycle power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตก๊าซเสียที่ได้มีอุณหภูมิสูง และความดันสูง โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ  ก๊าซเสียที่ได้ใช้เดินเครื่องกังหันก๊าซ  ก๊าซเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซ ยังคงมีอุณหภูมิสูง จึงใช้เดินเครื่องกังหันไอน้ำได้  ด้วย โรงไฟฟ้าประเภทนี้ มีค่าก่อสร้างต่ำกว่าโรงไฟฟ้า พลังความร้อนแต่ค่าเชื้อเพลิงสูงกว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร้ (nuclear power plant) ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ในการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และความดันสูงเพื่อใช้เดินเครื่องกังหันไอน้ำ…

Read More →

ไฟฟ้าสถิต เป็นไฟฟ้าชนิดหนึ่งหากไม่เคยรู้จักมารู้จักกัน

ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) ไฟฟ้าสถิต เป็นปรากฎการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัสดุทั้งสองชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักเมื่อวัสดุทั้งสองชนิดมีประจุชนิดแบบเดียว การเกิดไฟฟ้าสถิต เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตได้โดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุทั้งสองชนิด มาขัดสีกันซึ่งพลังงาน   ที่เกิดจากการขัดสีกัน แล้วทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุ จะเกิดกับวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า(ฉนวน) เช่น ยาง พลาสติก แก้ว เป็นต้น ส่วนวัสดุที่นำไฟฟ้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ยาก ประจุไฟฟ้า(Q) ประจุไฟฟ้า เป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่กำหนดขึ้น มีหน่วย คูลอมบ์ (C) ชนิดของประจุไฟฟ้ามีอยู่2 ชนิด ประจุไฟฟ้าบวก (+) : ประจุบวกที่มีขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “โปรตอน” โดยโปรตอน 1 ตัวมีประจุ +1.6คูณ10 คูลอมบ์ ประจุไฟฟ้าลบ (-) : ประจุที่มีขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “อิเล็กตรอน” โดยอิเล็กตรอน 1 ตัวมีประจุ -1.6คูณ 10คูลอมบ์ วัตถุที่มีประจุบวก  หมายถึง วัตถุที่มีอะตอมเสียให้อิเล็กตรอนให้กับวัตุอื่น วัตถุที่มีประจุลบ   หมายถึง วัตถุที่มีอะตอมได้รับอิเล็กตรอนมากกว่าเดิมจากวัตถุอื่น ถ้าประจุไฟฟ้า 2…

Read More →

20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง

20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง 20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานภาคอุตสกรรมเพียงแค่เริ่มต้นจากคุณเองก็สามารภช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมากแล้วเพียงง่าย มีมากมายตั้ง 20 วิธี ดังนี้ ลดการใช้พลังไฟฟ้าในบ้าน เช่น การเริ่มต้นปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้จะช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1000ปอนด์ต่อปี ลดการสูญเสียพลังงานโหมดสแตนด์บาย เช่น ทีวี เครื่องเสียงระบบไฮไฟ อุปกรณ์พ่วงปลั๊กไฟต่างๆควรดึงปลั๊กไฟที่เสียบไฟคาไว้ เปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดไส้เป็นหลอด LED SMD  หรือ หลอดไฟ CFL จะกินไฟเพียง1ส่วน4เท่านั้นและยังมีอายุการใช้การงานที่ยาวนานกว่า ช่วยกันออกความคิดเห็น กับการเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการเผาพลังงานเชื้อเพลิงเป็นต้น ลดการใช้งานของรถยนต์ส่วนให้มากขึ้น ด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งจะสามารถลดก๊าซเพราะน้ำมันทุกแกลลอน สามารถประหยัดการลดใช้งานของก๊าคาร์บอนไดออกไซด์มาก ถึง 20 ปอนด์ ร่วมกันประหยัด “Car Pool” โดยการนัดเพื่อนกันๆไปทำงานที่เดียวกัน หรือสถานที่เดียวกันเพื่อ ลดการใช้น้ำมันและควันรถ ที่สามารถลดมลภาวะทางอากาศ ใช้วิธีเปิดหน้าต่างรับลมแทน การเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ไปตลาดสดแทน การไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า นอกจากจะได้ของที่สดจากตลาดยังเป็นการ ลดซื้ออาหารแช่แข็งและพลาสติก ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการ…

Read More →

ภาวะโลกร้อน “ภัยร้าย” ของมนุษย์ที่ไม่เคยไกลตัว

ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน หลายคนเคยได้ยินมากมายตามเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งมีการออกวิธีการช่วยรณรงค์ลดโลกร้อน  แต่ทุกวันนี้เราเข้าใจถึงใจความจริงหรือไม่ ว่า ทำไมถึงมีคนมาช่วยกล่าว “รณรงค์”   สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ถือ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับมนุษย์อย่างเราแล้วจะใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยกับเหล่าสิ่งแวดล้อมธรมชาติ ตั้งแต่บรรพบุรุษของคนเรานั้นได้มีการใช้ชีวิตเริ่มแรก น้ำ อากาศ ดิน หินทราย ต่างๆนานาชนิด ไม่ว่าอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้ล้วนได้ซึ่งจากธรรมชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีอัตราการขยายทรัพยากรของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นเช่นกัน ทำให้เกิดการพัฒนาใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น เช่น การน้ำมันดิบจากทะเลใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเผาถ่านหิน การทำกระดาษ เครื่องนุ่งห่ม ที่ต้องตัดต้นไม้และรวมไปถึงการล่าสัตว์น้ำและบก หรือครึ่งบกครึ่งน้ำ ทำให้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินั้นลดลงอย่างรวดเร็ว   โดยเฉพาะพลังงานจากฟอลซิล อาทิ น้ำมันและถ่านหิน ที่มีการใช่อย่างไม่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสหกรรม ด้านการขนส่งคมนาคม ด้วยเหตุผลนี้  จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการปล่อยสารพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก อย่างเพิ่มขึ้นมากหลายเท่า ซึ่งที่เรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก” นั้นเองหรือ “Greenhouse gasses” ในปัจจุบันก็เพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทวีคูณความเสียหายมากขึ้น ถ้าเกิดมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะคล้ายๆกับผ้าห่มหนาๆที่คลุมโลก จึงทำให้โลกมีอุณภูมิที่สูงขึ้น ตามเพราะผ้าห่มหนาๆนี้จะเป็นตัวดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ในปัจุบันสภาพสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอันดับต้นๆของโลก เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ภาวะโลกร้อน…

Read More →

แสง warm white คืออะไร? แสง cool white และ Daylight แล้วมันต่างกันอย่างไร มารู้จักกัน

แสง warm white คืออะไร? แสง cool white และ Daylight แล้วมันต่างกันอย่างไร มารู้จักกัน เคยสังเกตหรือไม่  ? ในการเลือกซื้อหลอดไฟ เมื่อเราเดินไปที่ร้านขายอะไหล่วัสดุก่อสร้างทั่วไปหรือตามห้างสรรพสินค้า เรามักจะพบเห็นจะคำ ว่า “Warm white , Cool white , Daylight ” ตามข้างหน้ากล่อง หรือด้านข้างกล่องของสินค้า ที่เป็นประเภทหลอดไฟจำพวกที่เปล่งแสงออกมา ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกัน   Warm white คืออุณหภูมิของสีอยู่ในช่วงประมาณ 2,700-3,300 องศาเคลวิน (K) จะเหมาะสำหรับภายในห้องที่มีความกว้างของพื้นที่ ที่ส่องแสงตกกระทบ หรือการกระจายแสงที่ไม่มาก เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องโถงเล็กๆ หรือตามทางเดิน เป็นต้น   แสง White หรือ Cool white จะเป็นชื่อเรียกของอุณหภูมิสีของแสง อยู่ในช่วงประมาณที่ 4,000-5,000 องศาเคลวิน…

Read More →

หลอดไฟ SMD มันคืออะไร ?

หลอดไฟ SMD หลอดไฟ SMD มีชื่อเรียกว่า Surface Mount Dive เป็นชิปเล็กๆที่พัฒนาจากหลอดไฟ led ที่นำเอาตัวชิปนี้จากบอร์ด วงจรของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัวหลอดไฟ LED นั้นจะมีขาอยู่สองข้างขาข้างนึงเป็นขาที่เรียกชื่อว่า แอโนด คือขาที่ยาวกว่านั้นเองและขาที่สั้นกว่าคือขาแคโทด เมื่อกล่าวถึง หลอดไฟ SMD นั้น ความสามารถพิเศษที่เพิ่มมานั้นคือ นั้นจะไม่มีขา เพราะถ้ามีขาเหมือนกับหลอดไฟ LED นั้นจะยุ่งยากในการบัดกรีหรือติดตั้งกับแผงวงจรแต่ตัว หลอดไฟ SMD นั้นจะไม่มีปัญหาด้านนี้พร้อมทั้งลดการกินไฟลดน้อยลงทำให้ หลอดไฟSMD นั้นมีความร้อนที่น้อยกว่าเดิม และประหยัดไปได้มากกว่า ทั้งยังมีแสงสว่างที่มากกว่า ระยะการกระจายแสงที่สามารถมองเห็นด้วยระดับสายตาเปล่าสามารถทำให้มองได้อย่างสว่างมากกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเลือกดูว่าหลอดไฟชนิดไหน มีความสว่างมากน้อยเพียงใดการมองเห็น ด้วยตาเปล่านั้นไม่สามารถวัดได้เสมอไป ดังนั้นต้องมีค่าลูเมนต์ต่อวัตต์ (lm/w) ที่จะช่วยวัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น แล้วค่าลูเมนต์ต่อวัตต์คืออะไร? ค่าลูเมนต์ต่อวัตต์ คือ ค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพถึงระดับความสามารถ การเปล่งแสงมากหรือน้อยยิ่งค่าลูเมนต์ต่อวัตต์มากก็แสดงถึงว่าตัวหลอดไฟหรือสินค้านั้นมีความสว่างมากขึ้น เช่น การวัดค่าลูเมนต์/วัตต์ ของสินค้าหลอดไฟแต่ละตัวได้ดังนี้ สินค้าตัวที่1. 250ลูเมนต์/วัตต์ สินค้าตัวที่2. 350ลูเมนต์/วัตต์ สินค้าตัวที่3. 500ลูเมนต์/วัตต์ ดังนั้นตัวสินค้าที่3 มีค่าความสว่างมากที่สุด…

Read More →

หลอด LED คืออะไร? คำสั้นๆที่น่าสนใจมารู้จักกัน

หลอด LED หลอด LED เริ่มใช้กันทั่วหลายตั้งแต่เมื่อ ปี ค.ศ.1962 โดยย่อมาจาก “Light Emitting Diode” ที่หมายถึงไดโอดที่สามารถส่องแสงได้  ในยุคนี้ยังมีแสงสว่างไม่มากนัก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ไม่มาก จะสังเกตุได้จากแสงไฟจำพวก รีโมท,โทรทัศน์, ไมโครเวฟ, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หรือช่วงแสงที่เรียกว่า “แสงอินฟราเรด (Infra-red)” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ รังสีความร้อน,รังสีใต้แดง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีช่วงคลื่นยาวประมาณ 10 -10 เป็น แสงสีแดงมี  อุณหภูมิอยู่ที่ –2,00 องศาเซลเซียส ถึง 4,000 องศาเซลเซียส ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมาในปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีที่ทำให้ตัวหลอดไฟ LED นั้นมีความสว่างมากขึ้นกว่าเดิม และกินกำลังไฟน้อยลงหรือวัตต์   (วัตต์คือหน่วยวัดการกินไฟของไฟฟ้า) ถ้าวัตต์น้อยลง จะทำให้หลอดไฟไม่ร้อน คงทนต่อสภาพทุกแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลอดไฟ LED นั้นได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยฉเพาะ ใช้เป็น ป้ายโฆษณา ป้ายไฟต่างๆ ไฟตกแต่งรถ ไฟประดับสวน จอโทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปโดยแสงอินฟราเรดแบ่งเป็นสองแบบ คือ แบบแรกสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและ…

Read More →

เธอเป็นใครกันแน่!! คุณ ลิเทียม ไอออน ?

เธอเป็นใครกันแน่!! คุณ ลิเทียม ไอออน ? ลิเทียม ไอออน คือแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่มีการวิจัยพัฒนาในช่วงปี 1912 แต่จะได้ใช้งานจริงในนช่วงปี 1970 แต่สามารถใช้งานได้แค่ครั้งเดียวซึ่งเรียกว่า “ไพมารีเซลล์ (Primary Cell)” โดยคุณสมบัติเฉพาะของธาตุลิเทียมนั้น คือ เป็นโลหะที่เบาที่สุด ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด และยังมีความหนาแน่นของพลังงานมาก การวิจัยในระยะแรกนั้น ที่มีการนำโลหะธาตุลิเทียมพบปัญหาความปลอดภัย ในการใช้งานซึ่ง ธาตุโลหะยังไม่เสถียร ทำให้เกิดความไวปฏิกิริยาของเคมี หรือ เกิดการระเบิดนั้นเอง จึงได้เปลี่ยนการใช้ลิเทียมในรูปแบบธาตุโลหะ เป็นการใช้ลิเทียมในรูปแบบไอออนแทน  เพื่อแก้ปัญหาในการเกิดความไวของปฏิกิริยาของเคมีหรือการระเบิด ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า เจ้าแรกที่นำมาลิเทียมไอออนผลิตขาย ในช่วงปี 1991 คือ บริษัทโซนี่ ซึ่งเป็นแรกรายของโลก ลักษณะจำเพาะของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คือความหนาแน่นพลังงาน มีค่าสูงกว่าพวกแบตเตอรี่ ชนิด นิเกิล-แคดเมียมถึงสองเท่า เนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากกว่า และจำนวนเซลล์ในแบตเตอรี่ใช้เพียงหนึ่งเซลล์จึงสามารถให้พลังงานไฟฟ้า กับโทรศัพท์ได้อย่างสบาย และไม่มีการปัญหาในความจำแบตเตอรี่ ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้อง ล้างแบตเตอรี่ หรือ การใช้แบตเตอรี่ให้หมด แบบเแบตเตอรี่จำพวก นิเกิล-เมทัล -ไฮไดร์ด และ นิเกิล-แคดเมียม แต่อย่างไรก็ตามหากใช้ไม่ถูกวิธี…

Read More →

Back to Top