20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง

20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง 20 วิธีง่ายๆ กับการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราเอง ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานภาคอุตสกรรมเพียงแค่เริ่มต้นจากคุณเองก็สามารภช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมากแล้วเพียงง่าย มีมากมายตั้ง 20 วิธี ดังนี้ ลดการใช้พลังไฟฟ้าในบ้าน เช่น การเริ่มต้นปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้จะช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1000ปอนด์ต่อปี ลดการสูญเสียพลังงานโหมดสแตนด์บาย เช่น…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

มารู้จัก แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell กันเถอะ

มารู้จักแผงโซล่าเซลล์ Solar Cell กันเถอะ แผงโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารู้จักแผงโซล่าเซลล์ Solar Cell คือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสามารถรับความเข้มของแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ.1954 โดย แซปปิน ( Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และ…

Read More →

มารู้จัก ไฟถนน โซล่าเซลล์ กันเถอะ

มารู้จัก ไฟถนน โซล่าเซลล์ กันเถอะ มารู้จัก ไฟถนน โซล่าเซลล์ กันเถอะ ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทั้งเทคโนโลยี การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ พลังถ่านหินที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าเกิดใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นจึงเกิดการผลิตและพัฒนา พลังโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์…

Read More →

รางวัล ASEAN BUSINESS AWARD

ASEAN BUSINESS AWARD ASEAN BUSINESS AWARD เป็นรางวัลที่ทางกรรมการกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่ง คุณเฉลิมพล พิทักษ์บวรชัย CEO ของ YUKON Solarcell ได้รับรางวัล สาขา SME Excellence Awards…

Read More →

มาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรป European Conformity

มาตรฐานยุโรป CE มาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรป European Conformity (CE) มาจากคำในภาษาอังกฤษ คือ “European Conformity” เดิมทีใช้เครื่องหมาย EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมาย CE อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้น…

Read More →

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

ความแตกต่างของสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์กับสปอร์ตไลท์ทั่วไป

ความแตกต่างของสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์กับสปอร์ตไลท์ทั่วไป ความแตกต่างของสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์(ไฟสนามโซล่าเซลล์)กับสปอร์ตไลท์ทั่วไป โซล่าเซลล์หรือเซลล์พลังแสงอาทิตย์ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บไว้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายอย่าง ทั้งการใช้โซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน หลังคาโซล่าเซลล์ หรือ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้ในการเกษตร เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าอีกด้วย ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด เป็นการทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันและถ่านหินที่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองและลดน้อยลงทุกที สำหรับสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์(ไฟสนามโซล่าเซลล์)ของทางยูคอนโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันที…

Read More →

แยกขยะลดมลพิษ…รักษาสิ่งแวดล้อม

“ แยกขยะลดมลพิษ…รักษาสิ่งแวดล้อม ” บริษัท สมานทองพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในวงการ รับซื้อ-ขายของเก่ามาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี วันนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่รวย สำรวย  ลิ้มไพบูลย์  ผู้อำนวยการบริหารบริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด เล่าให้เราฟังว่า  ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งอนาคต ที่เติบโตขึ้นตามภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นนั้นปัญหามลพิษของเสียก็ตามมามากเช่นกัน เราจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยในการลดของเสียลดขยะ…

Read More →

Federal Communications Commission

มาตรฐาน ยุโรป FCC Federal Communications Commission  (FCC) เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่การสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ฯลฯ เครื่องหมาย FCC ที่เราเห็นบนสินค้านั้นเป็นการรับรองว่าสินค้านั้นผ่านมาตราฐานของ FCC ซึ่งส่วนใหญ่จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความถี่,การกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะส่งคลื่นวิทยุออกมา(ไม่มากก็น้อย) สินค้าที่ได้รับการรับรองโดย FCC นั้นแสดงว่าสินค้าตัวนั้นไม่ส่งหรือรบกวนคลื่นวิทยุออกมาเกินกำหนดและจะไม่รบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายใน…

Read More →

German Solar Technology

German Solar Technology ด้วยคุณภาพ Germany Solar Technology ที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมันนีทำให้สินค้าของ YUKON SOLARCELL นั้นมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติ  ที่พิเศษดังนี้   โซล่าเซลล์คุณภาพสูง ผ่านการรับรองมาตราฐานยุโรป CE , RoHS ,…

Read More →

ภาวะโลกร้อน “ภัยร้าย” ของมนุษย์ที่ไม่เคยไกลตัว

ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน หลายคนเคยได้ยินมากมายตามเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งมีการออกวิธีการช่วยรณรงค์ลดโลกร้อน  แต่ทุกวันนี้เราเข้าใจถึงใจความจริงหรือไม่ ว่า ทำไมถึงมีคนมาช่วยกล่าว “รณรงค์”   สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ถือ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับมนุษย์อย่างเราแล้วจะใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยกับเหล่าสิ่งแวดล้อมธรมชาติ ตั้งแต่บรรพบุรุษของคนเรานั้นได้มีการใช้ชีวิตเริ่มแรก น้ำ อากาศ ดิน หินทราย ต่างๆนานาชนิด ไม่ว่าอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้ล้วนได้ซึ่งจากธรรมชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีอัตราการขยายทรัพยากรของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว…

Read More →

❝ จากผู้รับเหมารายเล็ก กลายเป็นเจ้าของเหมืองหิน บริษัทไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด ❞

❝ จากผู้รับเหมารายเล็ก กลายเป็นเจ้าของเหมืองหิน บริษัทไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด ❞ จากผู้รับเหมารายเล็กๆ รับจ้างระเบิดภูเขาให้ SCG สระบุรี มาวันนี้กลายเป็นเจ้าของเหมืองหินระดับประเทศในชื่อ ไจแอนท์ร็อค 1990 คงต้องใช้ความพยายามอันยิ่งใหญ่สมชื่อแน่ วันนี้ #TeeYukon ผู้บริหารของยูคอนได้รับเกียรติจากเฮียยักษ์เจ้าของเหมืองฯ เปิดอกคุยถึงเรื่องราวความเป็นมา “มันเป็นจังหวะของชีวิต...”…

Read More →

ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ สำหรับแผงโซล่าเซลล์

ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ? สำหรับแผงโซล่าเซลล์ ยิ่งร้อนยิ่งดี จริงเหรอ สำหรับแผงโซล่าเซลล์ หลายคนที่เคยเข้าใจว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ดี จะต้องตั้งในที่มีความร้อนสูงมากๆและอากาศหรืออุณภูมิจะต้องร้อนถึงจะได้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อผิดเพราะว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นรับความเข้มของแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ได้รับความร้อนแม้แต่อย่างใดเลย ดังนั้นควรเข้าใจใหม่ว่า แผงโซล่าเซลล์นั้นไม่ได้รับความร้อนหรือชอบที่อยู่ในอุณหภูมิสูงๆ เพราะถ้าเกิดว่าตัวแผงนั้นรับความร้อน หรือตั้งอยู่ในอุณภูมิที่สูงจัดจะทำให้ทั้งตัวแผงและเซลล์ที่อยู่ใน แผงนั้น เกิดควาเสื่อมสภาพของแผง และยังทำให้การรับพลังงานความเข้มจากแสงอาทิตย์นั้นลดลง อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับการรับแสงอาทิตย์…

Read More →

ทำไมต้องติดตั้งไฟถนนตามข้างทาง?

ทำไมต้องติดตั้งไฟถนนตามข้างทาง? ทำไมต้องติดตั้งไฟถนนตามข้างทาง? การติดตั้งไฟถนนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนกับผู้ใช้ยานพาหนะในยามค่ำคืน  แสงสว่างทำให้ผู้ขับขี่มีมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเทียบเท่าในเวลากลางวัน และทำให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นหรือรับข้อมูลของเส้นทางที่สำคัญต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สภาพการจราจรและสภาพแวดล้อมของถนนในแต่ละพื้นที่ จะมีปริมาณการใช้แสงสว่างไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ขับขี่ได้รับการมองเห็นด้วย   การติดตั้งไฟถนนในบริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดที่มีความสำคัญในการเดินทาง ความสว่างของแสงไฟจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้แสงสว่างของไฟถนนยังมีประโยชน์มากกับพื้นที่เขตชุมชนหรือในเมืองในเรื่องของความปลอดภัย เพราะยังมีประโยชน์ในด้านป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับผู้คนที่เดินทางเท้า แสงไฟจากไฟถนนจะมีประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อมีการใช้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง   หลักการออกแบบโคมไฟถนนคือ…

Read More →

การรองรับมาตรฐาน ISO 9001

 การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 สินค้าของเราได้การรองรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และยังแสดงถึงความเชื่อมั่นของระบบการจัดวาง ระบบบริหารงานกระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลอด LED คืออะไร? คำสั้นๆที่น่าสนใจมารู้จักกัน

หลอด LED หลอด LED เริ่มใช้กันทั่วหลายตั้งแต่เมื่อ ปี ค.ศ.1962 โดยย่อมาจาก “Light Emitting Diode” ที่หมายถึงไดโอดที่สามารถส่องแสงได้  ในยุคนี้ยังมีแสงสว่างไม่มากนัก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ไม่มาก จะสังเกตุได้จากแสงไฟจำพวก รีโมท,โทรทัศน์, ไมโครเวฟ, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หรือช่วงแสงที่เรียกว่า…

Read More →

เธอเป็นใครกันแน่!! คุณ ลิเทียม ไอออน ?

เธอเป็นใครกันแน่!! คุณ ลิเทียม ไอออน ? ลิเทียม ไอออน คือแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่มีการวิจัยพัฒนาในช่วงปี 1912 แต่จะได้ใช้งานจริงในนช่วงปี 1970 แต่สามารถใช้งานได้แค่ครั้งเดียวซึ่งเรียกว่า “ไพมารีเซลล์ (Primary Cell)” โดยคุณสมบัติเฉพาะของธาตุลิเทียมนั้น คือ เป็นโลหะที่เบาที่สุด ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด และยังมีความหนาแน่นของพลังงานมาก การวิจัยในระยะแรกนั้น…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์แบบ Amorphous เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ไวต่อการรับแสงอาทิตย์มาก สามารถรับแสงอาทิตย์ได้แบบอ่อนๆรวมทั้งยังสามารถรับความเข้มของแสงไฟจากหลอด ไฟธรรมดาทั่วไปได้จึงสามารถทำงานได้ทั้งบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกและมีฝุ่นละอองได้ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้เยอะมาก ดังนั้นจึงนิยมนำมาใช้กับ เครื่องคิดเลข และถ่านสำรองนาฬิกาทั่วไป เพราะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยและไม่เปลืองงบประมาณมากเกินไป แผงโซล่าเซลล์แบบ Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในรูปแบบผลึก…

Read More →

ในวันที่ ฟ้าครึ้มฝนตก ไม่มีแดด ไฟถนน โซล่าเซลล์ ยังส่องสว่างหรือไม่?

ในวันที่ ฟ้าครึ้มฝนตก ไม่มีแดด ไฟถนน โซล่าเซลล์ ยังส่องสว่างหรือไม่? ในวันที่ ฟ้าครึ้มฝนตก ไม่มีแดด ไฟถนน โซล่าเซลล์ ยังส่องสว่างหรือไม่? ส่วนมากเราจะพบปัญหาจากการใช้งาน โคมไฟจาก  โซล่าเซลล์ หรือ Streetlight Solar cell(ไฟถนนโซล่าเซลล์) คือไฟส่องสว่างไม่ได้นาน พอฝนตกหรือไม่มีแสงแดดจะไม่สามารถส่องแสงสว่างได้นาน…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบอิสระคืออะไร ?

ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบอิสระ (PV Stand-alone system) ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เป็นระบบผลิตไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบ ที่ใช้สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยแสงอาทิตย์  มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมการประจุของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และ อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ   แนวทางการคัดเลือกระบบโซล่าเซลล์ จะต้องเลือกระบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จากนั้นจึงหาค่าตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง…

Read More →

มาตราฐาน RoHS จากยุโรป

 มาตราฐาน RoHS จากยุโรป มาตราฐาน RoHS จากยุโรป ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น…

Read More →

ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิต

ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิต ปลอดภัยไว้ก่อนกับไฟฟ้า อันตรายถึงแก่ชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่ใกล้ชิดร่วมกับไฟฟ้าจำเป็นมากที่จะต้องควรพึงระวัง เนื่องจากบุคคลใดที่อยู่ใกล้ชิดไฟฟ้าจะทำให้เกิดโอกาสถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม ดังนั้นควรพึงระวังให้ถึงที่สุดเพราะไฟฟฟ้าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่า โดยความแรงของไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ “แรงดันไฟฟ้า” ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นั้นๆ  หรือชิ้นส่วนใดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มาก ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิต  แต่อย่างไรก็ตามเราเองสามารถป้องกันก่อนที่จะเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดกับร่างกาย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้  ในเบื้องต้นเราควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังตาม ที่คู่มือของอุปกรณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนจนเข้าใจ และควรที่จะเรียนรู้“ธรรมชาติของไฟฟ้า” สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับไฟฟ้าคือ “กันไว้ดีกว่าแก้ และความไม่ประมาทที่สุด”…

Read More →

เจาะลึกแผงโซล่าเซลล์ 6 ชั้น ของ ยูคอนโซล่าเซลล์

เจาะลึกแผงโซล่าเซลล์ 6 ชั้น ของ ยูคอนโซล่าเซลล์ เจาะลึกแผงโซล่าเซลล์ 6 ชั้น ของ ยูคอนโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ตามท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละที่จะบอกสรรพคุณแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลล์นั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์ของเรา ยูคอนโซล่าเซลล์ ว่าทำไมถึงมี 6 ชั้น แล้วแต่ละชั้นนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมต้องมีด้วย แล้วถ้าขาดส่วนประกอบเหล่านี้ จะเป็นอย่างไร…

Read More →

เมื่อเดินทางไกล ไฟ LED โซล่าเซลล์ ช่วยคุณได้

เมื่อเดินทางไกล ไฟ LED โซล่าเซลล์ ช่วยคุณได้ เมื่อเดินทางไกล ไฟ LED โซล่าเซลล์ ช่วยคุณได้ เมื่อคุณต้องเดินทางไปในสถานห่างไฟฟ้า คุณอาจจะต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง เช่น ไฟฉาย ของกิน แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจะดีกว่าไหม ถ้าเกิดมี ไฟ LED โซล่าเซลล์…

Read More →

อุ๊ยตายแล้ว!!แตกคร้าแตกทำไงดี! หลอดไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์แตก?

อุ๊ยตายแล้ว!!แตกคร้าแตกทำไงดี! หลอดไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์แตก? จะทำอย่างไรเมื่อหลอดไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์(ไฟสนามโซล่าเซลล์)แตก? ปัจจุบันหลอดไฟในสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์จะนิยมใช้เป็นหลอดไฟชนิด LED เนื่องจากหลอดไฟ LED มีกำลังไฟที่สามารถส่องสว่างได้มาก แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า มีความทนทานสูงสามารถใช้ได้ยาวนาน  ซึ่งไฟสปอร์ตไลท์ LED สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สปอร์ตไลท์สนาม สปอร์ไลท์ส่องอาคาร หรือสปอร์ตไลท์ภายในบ้าน เป็นต้น   สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์(ไฟสนามโซล่าเซลล์)…

Read More →

ทางเลือกลดต้นทุนแบบใหม่สำหรับกิจการก่อสร้าง ด้วยไฟสนาม โซล่าเซลล์

ทางเลือกลดต้นทุนแบบใหม่สำหรับกิจการก่อสร้าง ด้วยไฟสนาม โซล่าเซลล์ ทางเลือกลดต้นทุนแบบใหม่สำหรับกิจการก่อสร้าง ด้วยไฟสนาม โซล่าเซลล์ คุณรู้หรือไม่ว่า ไฟสนามโซล่าเซลล์ หรือ Spotlight Solar Cell สามารถนำมาใช้ส่องสว่างแทนสปอร์ตไลท์ทั่วไปได้ โดยความสว่างของตัวสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ หรือไฟสนามโซล่าเซลล์นั้นสามารถเทียบเท่ากับสปอร์ตไลท์ที่ใช้ไฟฟ้าของรัฐบาล และในข้อดีในการใช้ ไฟสนามโซล่าเซลล์ นั้นมีหลายอย่าง เช่น…

Read More →

การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) พลังงานแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงานแผงแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียน ได้ที่สามารถใช้แล้ว เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่ ไร้มลพิษไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง  ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความเย็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และมีความคุ้มค่าในปัจจุบัน  ได้แก่เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และความร้อน…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ที่มีศักยภาพมหาศาลที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานที่สะอาดไร้มลพิษ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ที่ทุกพื้นที่ พลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่เกิดจากกระบวนการนิวเคลียร์ที่เรียกว่า นิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งกระบวนการเกิดพลังงานบนดวงอาทิตย์เป็นผลจากการรวมตัวของอะตอมไฮโดรเจน เป็นอะตอมฮีเลียมและจะมีมวลอะตอมไฮโดรเจนส่วนหนึ่ง เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกส่งออกรอบๆดวงอาทิตย์ โดยพลังงานที่ดวงอาทิตย์สร้างขึ้นมามีค่าประมาณ 3.8×10 กิโลวัตต์  แต่เนื่องจากโลกและดวงอาทิตย์ของเราห่างกันถึง 93 ล้านไมล ทำให้พลังงานที่ส่งจากดวงอาทิตย์ลดลงเหลือเพียง 1.8×10 กิโลวัตต์ เมื่อถูกดูดซับจากชั้นบรรยากาศจะตกลงบนพื้นโลกประมาณ 1.25×10 กิโลวัตต์…

Read More →

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” เป็นยังไงน้า?

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” สําหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย (Solar Roof Top) มีลักษณะการทํางานโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาบ้านหรือบางกรณีสามารถติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา โรงจอดรถฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวัน แผงจะทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะไหลไป สู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Type Inverter) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC,…

Read More →

เปลือง!!หยุดยาวปีใหม่ เปิดไฟ ทิ้งไว้ รึเปล่า? อุ่นใจได้กับไฟสนาม โซล่าเซลล์ หรือ Spotlight Solar Cell

เปลือง!!หยุดยาวปีใหม่ เปิดไฟ ทิ้งไว้ รึเปล่า? อุ่นใจได้กับไฟสนาม โซล่าเซลล์ หรือ Spotlight Solar Cell ติดตั้งง่ายๆ ไฟสนามโซล่าเซลล์ หรือ Spotlight Solar Cell  หลายคนคงสงสัยว่าการติดตั้งไฟสนามโซล่าเซลล์นั้นติดตั้งยังไงแล้วมันควรจะวางแบบไหนสารพัดปัญหาที่สงสัย วันนี้ทางยูคอนโซล่าเซลล์ของเรานั้น จะบอกระบุขั้นตอนในการติดตั้งที่แสนง่ายดายซึ่งจุดเด่นอีกอย่างนึงใน ไฟสนามโซล่าเซลล์…

Read More →

มาตรฐาน IP 65 คืออะไร?

มาตรฐาน IP 65 คืออะไร ? มาตรฐาน IP 65 คืออะไร หลายคนคงสงสัยว่าตัวเลขที่ติดตามข้างกล่องหรือตามผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ     บางคนอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้ว แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าตัวเลขสองตัวนี้ในค่าIPนั้น มีความแตกต่างมันเป็นอย่างไร คำว่า IP นั้นย่อมาจาก International Protection  เป็นอัตราการป้องกันของแข็งและของเหลว ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องระบุ เพื่อให้รู้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถป้องกันอะไรได้บ้าง แต่ลูกค้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า…

Read More →

ไฟฟ้าสถิต เป็นไฟฟ้าชนิดหนึ่งหากไม่เคยรู้จักมารู้จักกัน

ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) ไฟฟ้าสถิต เป็นปรากฎการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัสดุทั้งสองชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักเมื่อวัสดุทั้งสองชนิดมีประจุชนิดแบบเดียว การเกิดไฟฟ้าสถิต เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตได้โดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุทั้งสองชนิด มาขัดสีกันซึ่งพลังงาน   ที่เกิดจากการขัดสีกัน แล้วทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุ จะเกิดกับวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า(ฉนวน) เช่น ยาง พลาสติก แก้ว เป็นต้น ส่วนวัสดุที่นำไฟฟ้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ยาก ประจุไฟฟ้า(Q)…

Read More →

หลอดไฟ SMD มันคืออะไร ?

หลอดไฟ SMD หลอดไฟ SMD มีชื่อเรียกว่า Surface Mount Dive เป็นชิปเล็กๆที่พัฒนาจากหลอดไฟ led ที่นำเอาตัวชิปนี้จากบอร์ด วงจรของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัวหลอดไฟ LED นั้นจะมีขาอยู่สองข้างขาข้างนึงเป็นขาที่เรียกชื่อว่า แอโนด คือขาที่ยาวกว่านั้นเองและขาที่สั้นกว่าคือขาแคโทด เมื่อกล่าวถึง หลอดไฟ SMD นั้น…

Read More →

ประเภทของโรงไฟฟ้า มีกี่ประเภท

ประเภทของโรงไฟฟ้า มีกี่ประเภท ประเภทของโรงไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงพลังงานรูปต่างๆ เช่น  พลังงานศักย์ของน้ำ พลังงานเคมีในเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทตามเชื้อเพลิงที่ใช้และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (thermal power plant) เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือเชื้อเพลิงชีวมวลในการทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ ที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง เพื่อให้เดินเครื่องจักรกังหันไอน้ำ ซึ่งโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ใช้เวลาก่อสร้างนาน  มีค่าก่อสร้างสูง…

Read More →

แสง warm white คืออะไร? แสง cool white และ Daylight แล้วมันต่างกันอย่างไร มารู้จักกัน

แสง warm white คืออะไร? แสง cool white และ Daylight แล้วมันต่างกันอย่างไร มารู้จักกัน เคยสังเกตหรือไม่  ? ในการเลือกซื้อหลอดไฟ เมื่อเราเดินไปที่ร้านขายอะไหล่วัสดุก่อสร้างทั่วไปหรือตามห้างสรรพสินค้า เรามักจะพบเห็นจะคำ ว่า “Warm white ,…

Read More →

รางวัล YEN-D ในสาขา Deal of the year

รางวัล YEN-D ในสาขา Deal of the year พวกเราได้รับรางวัล YEN-D (Young Entrepreneurs Network Development Program) เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทยกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน    ที่เน้นการตลาดแบบเชิงรุก คือ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, พม่า,…

Read More →

ยูคอนโซล่าเซลล์ พลังงานทางเลือก เลือกได้ว่าประหยัดมากกว่า

ยูคอนโซล่าเซลล์  พลังงานทางเลือก เลือกได้ว่าประหยัดมากกว่า คุณอดุลย์ โชตินิสากร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในผู้ปลุกปั้นโครงการ “YEN-D” หรือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ปัจจุบันโครงการให้การอบรมผู้ประกอบการไปแล้ว 2 รุ่น และประสบความสำเร็จด้วยดี นักธุรกิจของทั้ง 2…

Read More →

ยูคอนโซล่าเซลล์ พลังจากฟ้า ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย

ยูคอนโซล่าเซลล์ พลังจากฟ้า ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย ไฟสปอตไลท์ ยูคอนโซล่าเซลล์ ระบบไฟสนามที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ส่องสว่างยามค่ำคืน ออกแบบสวยงาม ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานหลากหลาย ทางเลือกใหม่ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในหลายวงการ คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค หนึ่งในผู้ชื่นชอบพลังงานทางเลือก เทรนด์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ที่สำคัญคือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ…

Read More →

Back to Top