รางวัล YEN-D ในสาขา Deal of the year

พวกเราได้รับรางวัล YEN-D (Young Entrepreneurs Network Development Program) ป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทยกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน    ที่เน้นการตลาดแบบเชิงรุก คือ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, พม่า, เวียดนาม) ทั้งนี้ ทางYUKON ได้รับรางวัลในด้าน สาขา Deal of the year   เป็นรางวัลที่ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้มากที่สุด

s_5251779548931

Posted on November 23, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top