ยูคอนโซล่าเซลล์  พลังงานทางเลือก เลือกได้ว่าประหยัดมากกว่า

คุณอดุลย์ โชตินิสากร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในผู้ปลุกปั้นโครงการ “YEN-D” หรือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ปัจจุบันโครงการให้การอบรมผู้ประกอบการไปแล้ว 2 รุ่น และประสบความสำเร็จด้วยดี นักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ มีการติดต่อด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

จากการดำเนินภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ ทำให้คุณอดุลย์มองว่า กลุ่มประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเลือกลงทุนของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือกลุ่มพลังงานโซลาร์เซล ซึ่งประเทศเหล่านี้ยังไม่มีความถนัดนัก

 

 

เมื่อถามถึงแนวโน้มของพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด คุณอดุลย์ให้ความเห็นว่า พลังงานจากแสงดวงอาทิตย์ นับเป็นพลังงานสะอาด มีอย่างล้นเหลือ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีของพลังงานทดแทน โดยที่ผ่านมา ตนเองได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สปอตไลท์ ยูคอนโซล่าเซลล์  ซึ่งเป็นระบบไฟสนาม เพื่อให้แสงสว่างด้านหลังบ้าน ใช้งานง่าย เพียงเปิด แล้วนำไปวางไว้ ก็สามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากเป็นพลังงานสะอาดตามทิศทางพลังงานโลกแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย

คุณอดุลย์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากการให้แสงสว่างนอกบ้านยามค่ำคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บ้านพักอาศัยแล้ว ยูคอนโซล่าเซลล์  ยังเหมาะที่จะนำไปใช้ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในอนาคต

ยูคอนโซล่าเซลล์  หรือสปอตไลท์โซล่าเซลล์ เป็นระบบไฟสนาม ทำงานด้วยพลังงานธรรมชาติ จากแสงอาทิตย์ ด้วยคุณสมบัติของการเป็นพลังงานสะอาด ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานในหลากหลายพื้นที่ ทำให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้งานหลากหลายวงการ

Posted on April 27, 2017 in Interview

Back to Top